Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńKomunikaty

Lubuski Biznes ma POWER!

Celem projektu  jest wsparcie 150 osób z województwa lubskiego, pozostających bez zatrudnienia, w uruchomieniu własnej działalności gospodarczej.
Wsparcie jest skierowane do osób, które spełniają łącznie warunki:
- są w wieku 18-29 lat,
- pozostają bez pracy: do osób biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP, które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 roku z powodu COVID-19,
- zamieszkują województwo lubuskie.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją