Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńObrona cywilna

Profilaktyka Jodowa - broszura informacyjna

W ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, MSWiA przekazało na teren Gminy Bojadła, za pośrednictwem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze, tabletki zawierające jodek potasu. Jest to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego.
            Informujemy, że w obecnej chwili takie zagrożenie nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w ciągłej gotowości. Poniżej znajduje się ulotka informacyjna na temat tabletek jodku potasu.
 

„Bądź gotowy – poradnik na czas kryzysu i wojny"

Załączniki

23.09.2021 głośna próba syren

OBRONA CYWILNA, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, SPRAWY OBRONNE, POWSZECHNA SAMOOBRONA LUDNOŚCI

Podstrona w przygotowaniu. Zapraszamy wkrótce.