Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńRealizowane projekty

Rozbudowa SUW w Bojadłach wraz z budową zbiornika retencyjnego dla miejscowości Klenica

Zadanie dofinansowane z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.
Całkowita wartość inwestycji: 5.038.796,47 zł,
Wartość dofinansowania PRF Polski Ład PIS: 4.622.586,00 zł.
Wkład własny: 416.210,47 zł.

 
 
W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące prace: modernizacja istniejącej SUW w Bojadłach, budowa dwóch zbiorników do retencjonowania wody o pojemności 150m3 każdy wraz z zestawem pompowym, budowa nowego ujęcia wody, budowa instalacji wewnętrznych, budowa zbiornika do retencjonowania wody o pojemności 150m3 wraz z zestawem pompowym w Klenicy, budowa podjazdów, chodników i ogrodzeń.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją