Portal www.bojadla.pl wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
Bojadła
Biuletyn Informacji Publicznej
  • polski
27 stycznia 2022 r.
imieniny: Jana i Przybysława
Gminny Portal MapowyMikroporadyDyżury DzielnicowegoHarmonogram odpadówObrady Sesji na żywoKonsultacje społeczneSpis Rolny 2020Facebook

Aktualności

Dodane: 11.12.2019 Drukuj informację
INFORMACJA DLA POSIADACZY TRZODY CHLEWNEJ
 Szanowni Państwo

  

Każdy posiadacz trzody chlewnej  prowadzący gospodarstwo na strefie ochronnej (żółta) i objętej ograniczeniami (czerwona) jest zobowiązany do przekazania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Zielonej Górze informacji na temat każdorazowego padnięcia trzody chlewnej w gospodarstwie.

Wskazane informacje należy zgłaszać niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia, można tego dokonać pod numerem telefonu 68 453 73 24 lub przy pomocy wiadomości elektronicznej zielonagora.piw@wet.zgora.pl

 

Dyżurny PCZK

Zygmunt Ostrowski.

 

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 10.12.2019 r. w sprawie ogłoszenie jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu wschowskiego, nowosolskiego, zielonogórskiego, miasta Zielona Góra oraz powiatu żagańskiego i żarskiego. 

Obwieszczenie ogłoszone w Dzienniku Urzędowym poz.3337 z dnia 10.12.2019 r. http://dzienniki.luw.pl/legalact/2019/3337/

 
Z poważaniem
--------------------
Maria Jędrusik
Dyżurny Operacyjny Wojewody Lubuskiego 
Dodane: 10.12.2019 Drukuj informację
OGŁOSZENIE
 

Informuję, że Gmina Bojadła zamierza przystąpić do programu ogłoszonego przez NFOŚiGW pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, którego głównym celem jest zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa takich jak: folie rolnicze, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach
i typu Big Bag.

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność rolniczą na terenie Gminy Bojadła.

W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, bez kosztu dostarczenia odpadów do wskazanych punktów.

W związku z powyższym w terminie do dnia 13 grudnia 2019 r. (piątek) włącznie wszystkie osoby prowadzące gospodarstwa rolne na terenie gminy Bojadła mogą zgłaszać się do udziału w programie wypełniając formularz informacyjny wraz z klauzulą RODO. Formularz należy dostarczyć do Urzędu Gminy Bojadła, ul. Sulechowska 35. Wniosek złożony po tym terminie nie zostanie uwzględniony.

Na podstawie uzyskanych informacji zostanie złożony wniosek do NFOŚiGW
o dofinansowanie prac polegających na usunięciu i zagospodarowaniu odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.

Warunkiem odbioru odpadów od osób i podmiotów, które zgłosiły się do programu jest otrzymanie dofinansowania przez Gminę Bojadła ze środków NFOŚiGW na ten cel.

W przypadku małego zainteresowania programem ze strony rolników i podmiotów Gmina Bojadła nie przystąpi do usuwania odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Załączniki

Dodane: 05.12.2019 Drukuj informację
*!!!*
 
Dodane: 03.12.2019 Drukuj informację
ZAPRASZAMY NA WARSZTATY BOŻONARODZENIOWE
 
Dodane: 03.12.2019 Drukuj informację
Obowiązujący wzór oznakowania zakazu wejścia do lasu
 
Dodane: 03.12.2019 Drukuj informację
Obwieszczenie Wójta Gminy Bojadła o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na " Budowa sieci wodociągowej wraz z zbiornikiem i przepompownią wody dla zapewnienia wody mieszkańcom wsi Pyrnik i Młynkowo"
Dodane: 02.12.2019 Drukuj informację
ZAPOZNAJ SIĘ !!!
 
Dodane: 29.11.2019 Drukuj informację
WIEM CO PODPISUJĘ - ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE O BEZPIECZEŃSTWIE
 
Dodane: 29.11.2019 Drukuj informację
Mikołajki 2019
 
Dodane: 28.11.2019 Drukuj informację
Kabaret K2 w Bojadłach - 19.01.2020 r. /niedziela/ godz. 16.00 sala widowiskowa GOK w Bojadłach
 
 
Dodane: 28.11.2019 Drukuj informację
Obwieszczenie Wójta Gminy Bojadła o wszczęciu postępowania na wniosek przedłożony przez inwestora o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowanych dla przedsięwzięcia pn "Budowa odchowalni drobiu na działkach o nr ewid. 462 i 463 obręb Bojadła, powiat zielonogórski, województwo lubuskie."
 
Dodane: 28.11.2019 Drukuj informację
Informacja ASF
 Wójt Gminy Bojadła, przypomina  mieszkańcom Gminy Bojadła oraz wszystkim osobą przebywającym na terenie Gminy Bojadła o  wprowadzonym przez Wojewodę Lubuskiego “ZAKAZIE WSTĘPU DO LASU”.
Wyjątek stanowi przypadek szczególny (np. prowadzenie budowy, dokonywanie pomiarów pod inwestycje). Wtedy  można wejść do lasu za wiedzą terytorialnego leśniczego.
Dodane: 28.11.2019 Drukuj informację
POSTĘPOWANIE PRZY UBOJU ŚWIŃ NA UŻYTEK WŁASNY NA TERENIE WYSTĘPOWANIA I PODEJRZENIA ASF
 
Dodane: 27.11.2019 Drukuj informację
Powiatowy Lekarz oraz Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze przekazuje materiały informacyjne w zakresie postępowania myśliwych w strefach.
Dodane: 27.11.2019 Drukuj informację
ZADANIA DLA MIESZKAŃCÓW I ROLNIKÓW
 ZALECENIA DLA ROLNIKÓW

Każdorazowo  należy zgłaszać do PLW padłe świnie domowe, hodowlane, aż do odwołania.
Zaleca się:
  1. zamykanie swoich gospodarstw, ograniczenie wjazdu sprzętem rolniczym na teren leśny, zwrócenie uwagi na zachowanie zasad higieny na terenie swoich gospodarstw w czasie ogólnie rozumianych prac związanych hodowlą zwierząt;
  2. zakazuje się  karmiania zwierząt zlewkami;
  3. zakazuje się wjeżdżania na teren gospodarstw rolnych pojazdów utylizacyjnych;
  4. oznakowanie wjazdów na teren gospodarstw w ostrzeżenia i znaki „ZAKAZ WSTĘPU”.
W celu uniknięcia konfliktów uprzedza się rolników, że na niektórych odcinkach budowy ogrodzeń może dojść do ogrodzenia ich pól uprawnych
 
Dodane: 27.11.2019 Drukuj informację
Raport Sytuacyjny nr 7.2019
Dodane: 26.11.2019 Drukuj informację
AKTUALIZACJA INFORMACJI O ASF
 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zielonej Górze informuję o ujęciu gmin Zabór, Trzebiechów, Bojadła i Kargowa w strefie objętej ograniczeniami (czerwonej), pozostałe gminy powiatu zielonogórskiego są w strefie ochronnej (żółtej)
 
Więcej informacji pod linkiem
 
Mapa z zaznaczonymi obszaram ASF
 

W dniu 25 listopada 2019 roku o godzinie 9.00 odbyło się wspólne posiedzenie Powiatowego i Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej PSP  nr 2 w Zielonej Górze przy ul. Sulechowskiej 42 [zapasowe, zastępcze] Centrum Zarządzania Kryzysowego.W spotkaniu udział wzięli zaproszeni członkowie zespołu powiatowego, zespołu miejskiego, Komisji Bezpieczeństwa i porządku oraz burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu.

Monika Rukojć – starszy specjalista Powiatowy Lekarz Weterynarii omówiła czynności dla poszczególnych stref:

Strefa Czerwona:

1)        ubój tylko po uzyskaniu zaświadczenia;

2)        zgłoszenie pomoru świń w ciągu 2 dni do PLW;

3)        każdy rolnik ma prawo do uboju po uzyskaniu zaświadczenia od PLW;

4)        koszt badania:

a)      przed ubojowego – 50,00 zł,

b)      po ubojowego – 50,00 zł,

c)      na włośnicę – 60,00 zł,

d)     ASF – bez płatnie;   

5)        zakaz polowania (cisza w łowisku);

6)        zakaz wejścia do lasu;

7)        zgłaszanie chęci wywiezienia świni;

8)        pełna bioasekuracji.

 

 
Dodane: 26.11.2019 Drukuj informację
Informacja o uzyskaniu dofinansowania na usunięcie azbestu 2019 r.
Dodane: 25.11.2019 Drukuj informację
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zielonej Górze informuje
 
Dodane: 22.11.2019 Drukuj informację
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi nr 624358-N-2019 z dnia 2019-11-19 r. Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze: Opracowanie Koncepcji programowej budowy obwodnicy m. Bojadła i m. Kartno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 oraz rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 282 (na odcinku od planowanej obwodnicy m. Bojadła do włączenia nowego przebiegu DW 282).

Załączniki

5
Wiadomośći RSS