Kalendarz wydarzeńRealizowane projekty

Budowa drogi wraz z oświetleniem drogowym w miejscowości Siadcza

  • 28-08-2023
Zadanie dofinansowane z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.
Całkowita wartość inwestycji: 1.634.601,42 zł,
Wartość dofinansowania PRF Polski Ład PIS: 1.511.410,05 zł.
Wkład własny: 123.191,37 zł.
 
W ramach inwestycji wybudowanych zostanie 780mb drogi gminnej wraz z oświetleniem drogowym w miejscowości Siadcza. Wykonane zostaną m.in. następujące prace: korytowanie, stabilizacja gruntu betonem, ułożenie podbudowy z kruszywa, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o szerokości od 3,5m do 5m oraz budowa linii oświetlenia drogowego.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Oświetlenie Siadcza

12Galeria zdjęć: Droga w Siadczy

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją