Kalendarz wydarzeńKomunikaty

Poczta Polska apeluje o zamontowaniu tzw. skrzynki oddawczej

  • 24-06-2022
 

Poczta Polska apeluje o zamontowaniu tzw. skrzynki oddawczej w miejscu ogólnodostępnym, zgodnie z wymogami w przepisach prawa. 

Obowiązek posiadania skrzynki w miejscu ogólnodostępnym wynika z przepisów ustawy Prawo Pocztowe oraz z Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych.

Spełnienie obowiązku posiadania skrzynki w miejscu ogólnodostępnym powoduje umieszczenie korespondencji bezpośrednio w miejscu do tego przeznaczonym. Dzięki temu listy nie są narażone na warunki atmosferyczne, a także eliminuje problemy związane z RODO.

Zakup skrzynek oddawczych jest łatwo dostępny m.in. można zakupić je w placówkach pocztowych, zamówić u listonosza, czy też w zakupić sklepach budowlanych.

Ponadto przypomina się o obowiązku oznaczenia nieruchomości tabliczką z numerem porządkowym- zgodnie z art. 47b ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz art. 47b ustawy o infrastrukturze przestrzennej. Właściciele zabudowań i inne podmioty, które posiadają nadany nr, mają obowiązek umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym w widocznym miejscu. 

Bardzo istotna jest kwestia oznaczenia numerem budynku, gdyż dzięki prawidłowemu oznaczeniu posesji nie ma problemów z dostarczaniem korespondencji, ale także pomaga w działaniu innych podmiotów, gdzie identyfikacja numerów jest bardzo ważna ( m.in. pogotowie, straż czy policja).     

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją