Kalendarz wydarzeńAktualności

Konsultacje Audytu krajobrazowego woj. lubuskiego

  • 11-06-2024
Szanowni Państwo,
na podstawie art. 8a ust.1, art. 38a, art. 38b ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) i art. 1 pkt 2 lit. g, art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688) oraz w związku z Uchwałą Nr 212/2905/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 12 września 2017 roku Zarząd Województwa Lubuskiego udostępnił w dniach od 15.05.2024r. do 17.06.2024 r. do publicznego wglądu projekt aktu planowania przestrzennego pt.: Audyt krajobrazowy województwa lubuskiego.

 
Jednocześnie w ramach prowadzonych konsultacji społecznych przedmiotowego projektu dokumentu Marszałek Województwa Lubuskiego zaplanował organizację spotkania otwartego w formie dyskusji publicznej, która odbędzie się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (Sala Kolumnowa Sejmiku Województwa Lubuskiego), ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, w dniu 14.06.2024 r. o godzinie 10:30.
 
Informuję, że na czas spotkania konsultacyjnego zapewniony jest parking
zlokalizowany za Salą kolumnową Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

 

Z poważaniem
z up. Marszałka Województwa
Piotr Dembiński
p.o. Dyrektora Departamentu
Departament Rolnictwa, Zasobów
Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki