Portal www.bojadla.pl wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

KOMUNIKAT W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY W BOJADŁACH
 
Bojadła
Biuletyn Informacji Publicznej
  • polski
23 października 2021 r.
imieniny: Teodora i Seweryna
Gminny Portal MapowyMikroporadyDyżury DzielnicowegoHarmonogram odpadówObrady Sesji na żywoKonsultacje społeczneSpis Rolny 2020Facebook

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

Dodane: 02.12.2019 Drukuj informację
Dopuszczalny poziom pół elektromagnetycznych (PEM)
 W konsekwencji wejścia w życie megaustawy telekomunikacyjnej z dnia 30 sierpnia 2019r. (Dz. U. Poz. 1815)*, rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych (dalej PEM) w środowisku znalazło się w gestii ministra zdrowia w porozumieniu z ministrem cyfryzacji, a tym samym Ministerstwo Środowiska zostało pozbawione prawa do wydania rozporządzenia w tym zakresie. Jest to bezpośrednią konsekwencją wydania przez Ministra Środowiska negatywnej opinii co do rzeczonej megaustawy, w której czytamy m.in.: „4.3. Należy podkreślić, że zasadniczym celem Ministra Środowiska jest ochrona ludności przed potencjalną nadmierną ekspozycją na promieniowanie elektromagnetyczne. Na chwilę obecną trudno przewidzieć, jakie zmiany będą obserwowane przy wprowadzeniu nowych technologii, dlatego też punktem wyjścia do podjęcia działań zmierzających do zmiany wartości dopuszczalnych poziomów PEM w środowisku powinny być rzetelne wyniki oceny ich oddziaływania na zdrowie ludzi i środowisko. W związku z powyższym nie widzę podstaw do zmiany dopuszczalnych poziomów PEM w Polsce, a wszelkie propozycje modyfikacji obowiązującego prawodawstwa w ww. zakresie powinny być poprzedzone rzetelną i wnikliwą analizą oddziaływania nowych technologii”.

Ogłoszony przez Ministra Zdrowia w dn. 15 listopada br. projekt rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku podwyższa dopuszczalne wartości PEM z zakresu radiowego z obecnych 7 V/m do 61 V/m (dla składowej elektrycznej pola).

W sąsiedztwie działających stacji bazowych telefonii komórkowej (SBTK) obserwuje się w Polsce u mieszkańców szereg dolegliwości i chorób, w tym nowotworowych, przy wartościach pola elektrycznego już na poziomie ok. 1-2 V/m. Na mocy megaustawy telekomunikacyjnej lokalizacja SBTK ulegnie bezprecedensowemu zagęszczeniu, czego wymaga m.in. projektowana sieć telefonii komórkowej piątej generacji (5G). Planuje się stacje bazowe co 150-200 m, w niektórych warunkach nawet co 20 m. Megaustawa znosi przy tym zakaz stawiania SBTK na terenach chronionych (parki narodowe, rezerwaty przyrody i uzdrowiska) oraz obowiązek ubiegania się przez operatorów o pozwolenie na budowę.

 

Link do projektu rozporządzenia:

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12327201/katalog/12641417#12641417


 
Opinia dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznychw środowisku do pobrania w załaczniku
 
W grudniu 2018 r. Minister Środowiska z liście do Ministra Cyfryzacji napisał: „nie widzę podstaw do zmiany dopuszczalnych poziomów PEM w Polsce, a wszelkie propozycje modyfikacji obowiązującego prawodawstwa w ww. zakresie powinny być poprzedzone rzetelną i wnikliwą analizą oddziaływania nowych technologii.”(2)
Do 29 listopada trwają tzw. konsultacje publiczne. Cytując Ministra Zdrowia: „W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag do przedmiotowego projektu w terminie do dnia 29 listopada 2019 r.,w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP, a także na adres e-mail: dep-zp@mz.gov.pl w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu.(...) Niezgłoszenie uwag w podanym terminie pozwolę sobie potraktować jako rezygnację z przedstawienia stanowiska i akceptację projektu.”(3)
Poniżej oraz w załączniku przesyłam list do Ministerstwa Zdrowia, gdzie wyrażam swój sprzeciw wobec podniesienia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych (PEM) w środowisku w zakresie częstotliwości 0 ÷ 300 GHz.
Źródła:
1.
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12327201/katalog/12641417#12641417
2. 
http://mywolniludzie.net/wp-content/uploads/2019/07/uwagimsustawy.pdf (punkt 4.3.) (dostępne też pod: mc.bip.gov.pl/fobjects/download/490904/ms-uwagi-pdf.html , jednak plik się od razu ściąga po wpisaniu adresu)
3. 
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12327201/12641417/12641419/dokument426861.pdf https://mc.bip.gov.pl/fobjects/download/490904/ms-uwagi-pdf.html
Załączniki:
1. List do Ministerstwa Zdrowia
2. Mapa norm pól elektromagnetycznych (PEM) w Europie

Załączniki