Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńKomunikaty

Terminy wyborów Sołtysów oraz Rad Sołeckich Sołectw w Gminie Bojadła.

Zdjęcia ze spotkania Absolwentów rocznik 1974

W linku poniżej zdjęcia z sobotniego Jubileuszu Ukończenia Szkoły Podstawowej.
 
 
Po kliknięciu otworzy się nowa strona, na której trzeba kliknąć w Download All files i w rozwiniętym menu jeszcze raz Download All files lub jeśli ktoś chce wybrać sobie pojedyńcze zdjęcie to na zdjęciu w 3 pionowe kropki i w rozwiniętym menu w download.
W zależności od przeglądarki pojawi się okno w którym będzie trzeba wskazać gdzie chcemy zapisać zdjęcia. Zdjęcia w całości ściągnięte będą spakowane itrzeba je później wypakować. Pojedyńcze zdjęcia zapisują się normalnie.

Komunikat z dnia 18.06.2024 roku w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia.

Załączniki

Szczegóły objazdu "PO DRUGIEJ STRONIE ODRY"

Uwaga‼️

15.06.2024 w godz. 15:00-20:00 ze względu na odbywająca się imprezę plenerową PO DRUGIEJ STRONIE ODRY w Bojadłach będzie wyznaczony objazd w kierunku miejscowości Bełcze ul. północną - piekarską - kościelną - cmentarną - szkolną.
Szczegóły na mapce :)

???? Nie będzie tez możliwości parkowania na ul. Kościelnej naprzeciw pałacu, ani przy GOK.
????️Zmotoryzowanych uczestników imprezy prosimy o parkowanie w miejscach dostępnych:
Przed sklepem SŁONECZKO,
przy POCZCIE,
przed URZĘDEM GMINY,
przy PRZEDSZKOLU i wzdłuż ulicy PÓŁNOCNEJ I PIEKARSKIEJ,
przy KOŚCIELE i wzdłuż ulicy KOŚCIELNEJ,
wzdłuż ulicy SZKOLNEJ,
przed OŚRODKIEM ZDROWIA na ul. SŁONECZNEJ.
????Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.????

????????????Uczestników Zlotu Motocykli i Pojazdów Zabytkowych zapraszamy na ul. Boczną.

Utrudnienia w ruchu w Bojadłach 15.06.2024

UWAGA!

Drodzy Mieszkańcy!

Utrudnienia w ruchu w Bojadłach 15.06.2024

W dniu 15.06.2024r. (sobota) w godz. 15.00-20.00 w czasie „Zlotu Motocykli i Pojazdów Zabytkowych”, będą miały miejsce utrudnienia w ruchu na czas przejazdu pojazdów biorących udział w paradzie pojazdów zabytkowych i motocykli, oraz pokazów jazdy ekstremalnej na motocyklu na następujących ulicach:

Kościelna (przy parku w Bojadłach) oraz ul. Boczna (przy Gminnym Ośrodku Kultury).

W godz. 16:00-19:00 tego dnia wyżej wymienione ulice zostaną wyłączone z ruchu publicznego.

Organizatorzy Zlotu serdecznie przepraszają Mieszkańców  i przybyłych Gości za utrudnienia w ruchu. Jednocześnie zapewniamy bezpieczeństwo ruchu w  tym czasie na w/w ulicach.

 

Przypomnienie dla beneficjentów o oświadczeniu

Uwaga! Przypominamy, że beneficjenci projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” zobowiązani są do złożenia w terminie od  1 do 30 czerwca 2024 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Bojadłach, ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła oświadczenia o posiadaniu i użytkowaniu sprzętu odpowiednio wg wzorów określonych w załączniku nr 1 lub nr 2 do Procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego wprowadzonej Zarządzeniem Wójta Gminy Bojadła nr 0050.56.2022 z dnia 11 sierpnia 2022 r. stanowiącej załącznik do umowy darowizny.
 O dacie złożenia oświadczenia decyduje faktyczna data wpływu dokumentu do Urzędu.

Załączniki

Komunikat z 21.05.2024 w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia.

Załączniki

Nowa oferta sprzedaży drewna opałowego

Załączniki

Obwieszczenie o wygaszeniu rejestracji pojazdów

Kontrola zbiorników bezodpływowych

Ogłoszenie dotyczące kontroli zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Bojadła
W najbliższym czasie  przewiduje się następujące kontrole:
22 marca 2024 Pyrnik
25  marca 2024 Bełcze
Kontrole będą odbywały się w godzinach 10:30 – 12:30 na salach wiejskich
W związku z powyższym każdy właściciel powinien:
– posiadać umowę z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Bojadła,
– gromadzić dowody potwierdzające uiszczenie opłaty za te usługi. Zarówno umowę, jak i dowód opłaty, trzeba okazać podczas kontroli. Należy pamiętać, że posiadane rachunki, faktury VAT muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości ciekłych.
Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych powinna uniemożliwiać wypływ nieczystości ze zbiornika oraz zapewniać ciągłość korzystania ze zbiornika. Przepisy wymagają, by zbiornik był opróżniany adekwatnie do zużycia wody, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.
Wobec powyższego prosimy właścicieli nieruchomości o przygotowywanie powyższych dokumentów.
W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy pamiętać o obowiązku pozbywania się z nich osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków). Fakt ten również musi zostać odpowiednio udokumentowany. Trzeba posiadać umowę na wywóz osadów ściekowych oraz dowody uiszczania opłaty za ww. usługę. Eksploatację przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności nie przekraczającej 7,5 m3/d należy dodatkowo zgłosić do Urzędu Gminy.
Osoby, które nie mają możliwości stawienia się na kontrole, winny stawić się w Urzędzie z wymaganymi dokumentami.
 
                                                                      Wójt Gminy Bojadła
                                                                    /-/  Krzysztof Gola
1 2 3 4 5 6 ... 21